Affärside

WRMS – BEST VALUE FOR MONEY!!

W Road Maintenance Services AB [WRMS]; tillhandahåller lösningar för företag och myndigheter
inom affärsområdena vägmarkering, demarkering, samt friktion på väg.

Bakgrund

W Road Maintenance Services AB [WRMS] startade sin verksamhet 2009. Ägare och VD Håkan Wedberg [HWE] har varit verksam i vägmarkeringsbranschen sedan 1995; företrädesvis i Europa; och har gjort affärer i ett 20-tal Europeiska länder; och lika många ”spot-affärer” utanför Europa. De senaste 5 åren har cirka 100 entreprenörsuppdrag framgångsrikt utförts i 18 Europeiska länder; och maskin och material –försäljning utförts i nästan lika många länder. Med närmare 20 års erfarenhet har WRMS ett brett kontaktnät och en stor marknadskunskap. WRMS har utvecklat ett starkt kontakt och partner –nätverk i Europa; och en specialistkompetens inom nisch –områden. HWE har suttit i ett antal styrelser; och innehaft ett stort antal ledande positioner inom olika områden på Direktörs-nivå. som VD, Platschef, Kvalitetschef, Marknad, försäljning och även inom controlling/finans/ekonomi

Tjänster

WRMS arbetar med en handfull prioriterade partners; men tillhandahåller också lösningar för nisch-produkter genom ett brett nätverk, främst i Europa. WRMS prioritet är att tillhandahålla maskinlösningar och vägmarkeringsmaterial för entreprenörföretag; men också bistå vägentreprenörer med kapacitetsstöd genom underentreprenad. Direkt entreprenadverksamhet riktad mot myndigheter utförs undantagsvis, och i fall då en konkurrenssituation ej uppstår med existerande kunder. WRMS tillhandahåller också konsulttjänster i form av Marknadsundersökningar, Utbildning och Föreläsningar.

Nyheter:

Social Media: